Sunday, November 17, 2013

Εφαρμοσμένη Κινησιολογία

 Εφαρμοσμένη Κινησιολογία 

Ορισμός
Κινησιολογία είναι μια σειρά από τεστ που εντοπίζουν αδυναμίες σε συγκεκριμένους μύες που αντανακλούν ανισορροπίες σε όλο το σώμα. Στη συνέχεια, ειδικά χειρισμοί μαλακών μορίων και   acupressure   χρησιμο- ποιούνται σε μια προσπάθεια να εξισορροπήσουμε αυτό που έχει αποκαλυφθεί από τις δοκιμές της κινησιολογίας. Έτσι, η κινησιολογία χρησιμοποιείται τόσο ως εργαλείο αξιολόγησης όπως και ως μία θεραπευτική μέθοδος.

Σκοπός

Η Κινησιολογία   είναι ένα θεραπευτικό σύστημα που ανιχνεύει και διορθώνει τις ανισορροπίες στο σώμα, πριν εξελιχθούν σε μια ασθένεια, και η οποία αποκαθιστά τη συνολική ισορροπία του συστήματος και την αρμονία.  Χρησιμοποιείται για την ανακούφιση των μυών, των οστών και των κοινών προβλημάτων, τη θεραπεία κάθε είδους πόνου  και την ορθή λειτουργία πολλών δομών που έχουν διαταραχθεί και παρουσιάζουν δυσφορία.

Προφυλάξεις

Όσον αφορά την ερμηνεία των δοκιμών των μυών είναι τόσο περίπλοκη και  θα πρέπει να εκτελείται μόνο από έιδικούς  επαγγελματίες υγείας που εκπαιδεύονται για να ερευνούν για «υποκλινικά» συμπτώματα (εκείνα που δεν έχουν ακόμη γίνει ένα σημαντικό πρόβλημα).Η ίδια η Κινησιολογία, είναι περισσότερο από μια διαγνωστική τεχνική και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια θεραπεία για οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα.

Περιγραφή

Παραδοσιακά, η λέξη "κινησιολογία" αναφέρεται απλά στη μελέτη των μυών και την κίνηση του σώματος. Το 1964, ωστόσο, ο Αμερικανος χειροπράκτης George J. Goodheart ίδρυσε αυτό που έχει γίνει γνωστό ως εφηρμοσμένη κινησιολογία, όπου συνδέονται ανατολίτικες ιδέες σχετικά με τη ροή της ενέργειας στο σώμα με τις δυτικές τεχνικές του ελέγχου των μυών και των λοιπών συστημάτων. Πρώτον, ο Goodheart σημείωσε ότι όλοι οι μύες  σχετίζονται με άλλους μυς και παρατήρησε ότι για κάθε κίνηση που κάνει ένας μυς, υπάρχει και ένας άλλος μυς ή μία ομάδα μυών που εμπλέκονται σε αυτή την κίνηση! Ένα μυς συστέλλεται, ενώ ένας άλλος χαλαρώνει. Έτσι, όταν παρουσιάζεται ένας οδυνηρός, υπερβολικά σφιχτός μυς,  παρατηρείται και  το αντίθετο στους ανταγωνιστές μύες  και οπωσδήποτε η"ενδυνάμωση"αυτών των μυών είναι απαραίτητη για να αποκατασταθεί η ισορροπία. Αυτό ήταν τότε μια πολύ νέα τεχνική.
Περαιτέρω,ο Goodheart υποστήριξε ότι υπάρχει μία σαφής και πραγματική σύνδεση μεταξύ των μυών, των αδένων και των όργάνων και ότι με τη δοκιμασία της αντοχής ορισμένων μυών θα μπορούσε να μάθει για την υγεία ή την κατάσταση του αδένα ή του όργανου  με το οποίο έχει σχέση.
Η εφαρμοσμένη κινησιολογία βασίζεται στην ιδέα ότι το σώμα είναι ένα σύστημα αλληλεπιδρώντων μονάδων από διάφορα μέρη που συνδέονται μεταξύ τους και επηρεάζουν το ένα το άλλο. Ό, τι κάνουμε επηρεάζει το σώμα στο σύνολό του. Ως εκ τούτου, ένα πρόβλημα σε μια περιοχή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε μια άλλη περιοχή. Σύμφωνα με την κινησιολογία, οι μύες τελικά εγγράφουν και  αντανακλούν ότι είναι λάθος σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, είτε σωματικού είτε ψυχικού χαρακτήρα.  Με τη δοκιμή της αντοχής ορισμένων μυών, ο κινησιολόγος είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα επικοινωνίας του οργανισμού, και, ως εκ τούτου, να διαβάσει την κατάσταση της υγείας του καθενός από τα βασικά στοιχεία του σώματος.
Το εγχείρημα για τον έλεγχο των μυών ή τη μυϊκή δύναμη δεν είναι νέα, και χρησιμοποιήθηκε στα τέλη του 1940 για να αξιολογήσει τη λειτουργία των μυών  και να αξιολογήσει την έκταση της ζημίας.Η  Εφαρμοσμένη κινησιολογία μέτρα αν ένας μυς έχει "κολλήσει στη θέση ON", που ενεργεί σαν μια τεταμένη μυϊκή σύσπαση, ή έχει "κολλήσει την θέση Οff", όπου εμφανίζει αδύναμία ή χαλάρωση. Λέγεται δοκιμασία χρήσης, επειδή γίνεται χωρίς εργαλεία, χρησιμοποιώντας μόνο την πίεση του κινησιολόγου. 
Στην εφαρμοσμένη Κινησιολογία (Applied Kinesiology) χρησιμοποιείται το μυικό σύστημα προκειμένου μέσω του νευρικού συστήματος να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες για το ερειστικό - σπλαχνικό (Δομή), μεταβολικό - διατροφικό (Χημεία), ψυχικό - ενεργειακό σύστημα (Ψυχή).
Μέσω διαφόρων χειρισμών της Σπονδυλικής Στήλης - Μυών(NM), Λέμφου(NL), Αγγείων (NV) αλλά και της επιλογής ορθών διατροφικών μορίων (βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, πρωτεινικές ενώσεις, εκχυλίσματα βοτάνων και οργάνων) επιτυγχάνουμε την ισορροπία του συστήματος του οργανισμού.
Τελικά, ένας ασθενής επιτυγχάνει βελτίωση της στάσης του(Posture) και του συντονισμού του(Coordination), αυξημένη αντοχή(Endurance), μείωση του πόνου και βελτίωση της αναρρωτικής του ικανότητας.
Η Κινησιολογία, όπως και η Χειροπρακτική βασίζονται στην τριάδα της Υγείας (Triad of Health) Δομή - Χημεία - Ψυχή με αμφίδρομη σχέση μεταξύ τους και συνήθως σε παρατεταμένες παθήσεις (χρόνιες) συμμετοχή και των τριών ...
Σαν παράδειγμα κατανόησης ας αναφέρουμε:
Ψυχικά προβλήματα (ψυχή) μπορούν να δημιουργήσουν αύξηση των γαστρικών υγρών (χημεία) και πόνο στο στομάχι το οποίο επιβάλλει στον πάσχοντα να αποκτήσει μία γυρτή θέση προς τα εμπρός (δομή), ή
Ο Φόβος (ψυχή) δημιουργεί απελευθέρωση αδρεναλίνης (χημεία) και τελικώς αύξηση της τάσης των σκελετικών μυών (Δομή) στην προσπάθεια άμυνας.
Με την Κινησιολογία στην ουσία μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε την αιτία του προβλήματος και να αυξήσουμε τις πιθανότητες εξάλειψής του , καθώς και να παραπέμψουμε τον ασθενή σε άλλη ειδικότητα εάν ο συνήθης μυοσκελετικός πόνος είναι αποτέλεσμα σπλαχνικής,ψυχικής ή άλλης αιτιολογίας.

No comments:

Post a Comment