Thursday, October 16, 2014

Η τεχνική Thompson Terminal point

Η μέθοδος Thompson Terminal point είναι μία καθαρά χειροπρακτική μεθοδολογία και τεχνική εφαρμογής χειρισμών – ανατάξεων στην σπονδυλική στήλη με την χρήση ειδικού εξοπλισμού – κρεβατιού. Η ολοκληρωμένη τεχνική προσφέρει καταρχήν την βασική ανάλυση Thompson  για συγκεκριμένες κατηγορίες δυσλειτουργιών –υπεξαρθρημάτων που βοηθούν τον θεράποντα  και γίνεται διαχωρισμός αν το κύριο πρόβλημα είναι στην αυχενική ή την οσφυοϊερή περιοχή .Επίσης η συγκεκριμένη ανάλυση δίνει την πληροφορία για το ποια περιοχή θα προηγηθεί των χειρισμών της άλλης ως επίσης και την σειρά των θεραπευτικών χειρισμών.                                                                            Η τεχνική Thompson θεραπευτικά κάνει χρήση του πρώτου νόμου κίνησης του Νεύτωνα όπου "Ένα σώμα σε κίνηση θα παραμείνει στην κίνηση μέχρι να ενεργοποιηθούν ενάντια  μικρότερες ή μεγαλύτερες δυνάμεις στην διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο το σώμα θα έρθει σε αδράνεια. " Με βάση αυτό τον νόμο ο χειρισμός εκτελείται με χαμηλή δύναμη, υψηλή ρύθμιση ταχύτητας καθιστώντας τον ασφαλέστερο για τον ασθενή και το πιο εύκολο για τον θεράποντα.
Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη διαφορά μεταξύ άλλων τεχνικών της χειροπρακτικής σε σχέση με την θεραπευτική εφαρμογή είναι ότι κατά  την τεχνική Thompson το θεραπευτικό «κρεβάτι» περιλαμβάνει διάφορα ανεξάρτητα τμήματα  τα οποία  μεμονωμένα ή σε συνδυα-σμό, δημιουργούν πτώση των επιφανειών τους κατά μισή ίντσα.Με τα τμηματικά συστήματα Drop έχουμε την δυνατότητα οπισθοπροσθίων  κινητοποιήσεων όπου αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι ​​αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης κοιτάζουν από πίσω προς τα εμπρός και  έχουν  κλίση που γέρνει περισσότερο προς τα πίσω μπορεί να επιτύχει τους χειρισμούς με αυξημένη κινητικότητα και χαμηλή δύναμη.

Ο σπονδυλικός χειρισμός χρονικά επιτυγχάνεται , όταν το σπαστό τμήμα του κρεβατιού φθάνει στον πυθμένα της πτώσης του ( το τερματικό σημείο της πτώσης του – terminal point). Το σώμα του ασθενούς δεν είναι σε θέση να αντιδράσει αρκετά γρήγορα ώστε να αντισταθεί στην πίεση που δέχεται,εδδομένου ότι δεν υπάρχει μυϊκή αντίσταση, με τηνπολύ μικρή δύναμη που χρησιμοποιείται, η ανάταξη - χειρισμός είναι πιο αποτελεσματική και ο πόνος και η σωματική καταπόνηση για τον ασθενή(ελάχιστες αντενδείξεις λόγω παθήσεων ή ηλικίας)  εξαλείφεται ,με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η πλειοψηφία των θεραπευτικών χειρισμών εκτελούνται έχοντας τον  ασθενή σε πρηνή θέση στο ειδικό κρεβάτι που επιτρέπει τις ρυθμίσεις  (drop table).

Monday, October 13, 2014

Flexion – Distraction,Τεχνική κάμψης-έλξης και αποσυμπίεσης

H  τεχνική «Flexion Distraction»  Κάμψης –Ελξης  και  αποσυμπίεσης  της σπονδυλικής στήλης μπορεί να αποτελέσει  εναλλακτική λύση ως προς την  χειρουργική επέμβαση για να ανακουφίσει τον πόνο σας.
  Η τεχνική Flexion -Distraction δημιουργεί πτώση των ενδοδισκικών πιέσεων , διευρύνει το νωτιαίο σωλήνα κατά 28%, και διευρύνει τα μεσοσπονδύλια τρήματα, δημιουργώντας περισσότερο χώρο για τα νεύρα της σπονδυλικής στήλης. 

 Ο πόνος στην μέση -οσφύ και ιδιαίτερα η εμμένουσα ισχιαλγία οδηγεί τους πάσχοντες  στην αναζήτηση λύσεων. Η Αμερικάνικη Εταιρεία Πόνου και το Aμερικάνικο κολέγιο Ιατρών  προτείνουν χειρισμούς της σπονδυλικής στήλης για την πρωτοβάθμια φροντίδα της οσφυαλγίας  και ερευνητικές μελέτες, όπως αυτές παρακάτω προτείνουν πρώτα να δοκιμασθεί εναλλακτικά έναντι της  εγχείρησης στην μέση : 
 • Οι Χειρισμοί -ανατάξεις της σπονδυλικής στήλης είναι ασφαλείς και συνίστανται στην οξεία οσφυαλγία.
 • Μια  συντηρητική, μη χειρουργική αγωγή συνιστάται πριν από τη χειρουργική επέμβαση για τους ασθενείς με κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου. 
 • Επιθετική, μη-χειρουργική φροντίδα της σπονδυλικής στένωσης είναι λογική.
Τα αποτελέσματα της εναλλακτικής συντηρητικής αγωγής  είναι αρκετά παρόμοια με τα αποτελέσματα χειρουργικής επέμβασης.
 • Η χειρουργική επέμβαση μακροπρόθεσμα δείχνει μόνο ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα από ό, τι συντηρητική αγωγή. 
 • οσφυαλγία και πόνος στα κάτω άκρα: 69% χειρουργικής vs 61% μη-χειρουργικής αγωγής
 • σπονδυλική στένωση: 53% χειρουργικής έναντι 50% μη-χειρουργικής αγωγής
Η τεχνική Flexion Distraction αποτελεί μια άριστη εναλλακτική λύση αντί της χειρουργικής επέμβασης με τεκμηριωμένα κλινικά αποτελέσματα .
 • Aσθενείς (με αναπηρία κατά μέσο όρο 60,5 εβδομάδες)που εξετέλεσαν θεραπεία 2-3 φορές την εβδομάδα για 3 εβδομάδες με την τεχνική Flexion -Distraction για την ανακούφιση των κήλης δίσκου (επιβεβαιώθηκε με μαγνητική τομογραφία) έκθεση με βελτίωση 79% στον πόνο και βελτίωση 73% στην αναπηρία. 
 • Η ανωτέρω τεχνική αποτελεί μία από τις 3 περισσότερο ερευνητικές  διαδικασίες στην χειροπρακτική. 
 • 91% του συνόλου των ασθενών με χαμηλή οσφυαλγία ανέφεραν ανακούφιση σε λιγότερο από 90 ημέρες αγωγής. Μέγιστη βελτίωση επιτεύχθηκε σε ένα μέσο όρο  29 ημερών και με 12 θεραπείες. 
 • Η τεχνική Flexion - Distraction δημοσιεύεται να είναι η μόνη  διαδικασία χειρισμών για δισκογενή χαμηλό πόνο στην οσφύ. 
Επίσης η τεχνική  βοηθά στην ανακούφιση από  συνεχιζόμενο πόνο μετά την επέμβαση, καθώς και μετά από αποτυχημένη χειρουργική αποσυμπίεση.


Η τεχνική Flexion Distraction  είναι μη χειρουργική, από τον θεραπευτή ελεγχόμενη, hands-on τεχνική
χειρισμών  της σπονδυλικής στήλης που διενεργείται με τον ασθενή ξαπλωμένο στην ειδική τράπεζα χειρισμών,ένα  ειδικά σχεδιασμένο  όργανο-κρεβάτι. Ο ειδικός μηχανισμός του κρεβατιού επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση και διενέργεια της κάμψης-έλξης  και της δια των χειρισμών αποσυμπίεσης .
Η πολύ καλά ερευνηθείσα και τεκμηριωμένη, τεχνική κάμψης-έλξης  και αποσυμπίεσης βοηθά στην ανακούφιση από τον πόνο της σπονδυλικής στήλης και την επιστροφή των ασθενών στην επιθυμητή ποιότητα της ζωής τους με ... • πτώση ενδοδισκικής πίεσης  χαμηλότερα από -192 χιλιοστά Hg
 • τη διεύρυνση του σπονδυλικού σωλήνα  και των σπονδυλικών τρημάτων  κατά 28%
 • μειώνοντας την πίεση στα νεύρα της σπονδυλικής στήλης
 • απελευθερώνοντας την κίνηση στις σπονδυλικές  αρθρώσεις
Ο στόχος της τεχνικής είναι να βοηθήσει τον ασθενή με σπονδυλικό πόνο να προχωρήσει από ττην " πόνο"σε" χωρίς πόνο "κατάσταση το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με τον « κανόνα του 50% "που διέπει την τεχνική Flexion- Distraction  διαχείρισης του σπονδυλικού  πόνου.
πόνος
κανένας πόνος

Η πολύ καλά τεκμηριωμένη(evidence based)  τεχνική Flexion - Distaction είναι κατάλληλη για   συνθήκες που προκαλούν οσφυαλγία ,οσφυοισχιαλγία όπως και πόνο στον αυχένα και στο χέρι,αυχενικό –αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο ,όπως:


 • πρόπτωσης δίσκου
 • δισκοπάθεια
 • κήλης δίσκου
 • σύνδρομο των facet
 • σπονδυλική στένωση
 • σπονδυλολίσθηση

Thursday, September 4, 2014

Δυσλειτουργία Μυοσκελετικού συτήματος (joint dysfunction)

Οι δυσλειτουργίες ( dysfunction), της σπονδυλικής στήλης αποτελούν ένα πολύ συχνό πρόβλημα  που συνήθως είναι η αιτία πολλών διαφορετικών συνθηκών για την υγεία που κυμαίνονται από συχνούς πονοκεφάλους, πόνο στο αυχένα, πόνο στην πλάτη, χρόνια κόπωση, υψηλή αρτηριακή πίεση, άσθμα, κλπ. Ο κατάλογος θα μπορούσε συνεχώς να εμπλουτίζεται! Δυσλειτουργία (joint dysfunction ) είναι, είναι όταν δύο ή περισσότεροι σπόνδυλοι έχουν χάσει την κανονική κίνηση τους ή / και τη θέση δημιουργώντας  κίνδυνο και ένταση   στο νευρικό μας σύστημα.  Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο οι δυσλειτουργίες  της Σ.Σ. είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, είναι επειδή δεν μπορούμε να δούμε  πως φαίνεται πραγματικά  η σπονδυλική μας  στήλη Πιστεύουμε ότι μόνο και μόνο επειδή δεν πονάμε ή ότι δεν αισθανόμαστε μεγάλοι, ότι η σπονδυλική στήλη μας πρέπει να είναι υγιής.  Ωστόσο , είναι σημαντικό να κρίνουμε την υγεία μας  όχι με το πώς αισθανόμαστε, αλλά σύμφωνα με την λειτουργία των διαφόρων συστημάτων. Εδώ είναι ο ορισμός της υγείας κατ 'ευθείαν από το ιατρικό λεξικό:
"Η υγεία είναι μια κατάσταση βέλτιστης σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας και αναπηρίας."


Συμφωνούμε ότι το νευρικό μας σύστημα είναι το πιο σημαντικό σύστημα του σώματός μας, είναι το κέντρο ελέγχου, το οποίο συντονίζει και παρακολουθεί την λειτουργία  κάθε κύτταρου, ιστού και οργάνου στο σώμα μας. Ο ευαίσθητος νευρικό ιστός προστατεύεται από την Σπονδυλική στήλη! 

Σίγουρα αντιλαμβανόμαστε ότι οι δυσλειτουργίες της σπονδυλικής στήλης έχουν άμεσο αντίκτυπο στο νευρικό σύστημα . Η καθημερινή πίεση(όπως είπαμε και πιο πάνω), είτε είναι φυσική, χημική, ή συναισθηματική είναι ένα σημαντικό αίτιο. Παραδείγματα αυτών των παραγόντων πίεσης είναι όταν κάποιος  κάθεται σε ένα γραφείο όλη την ημέρα, τα ατυχήματα αυτοκινήτων, η κακή στάση του σώματος, τα σπορ(υπερβολές), η κακή διατροφή, το κάπνισμα, το εργασιακό άγχος, το στρες από τις σχέσεις, κλπ.
Στην εικόνα πιο κάτω αναλύουμε τα τρία στάδια του εκφυλισμού μετά την δημιουργία μίας σπονδυλικής δυσλειτουργίας

Πρώτη φάση : κακή ευθυγράμμιση και δυσλειτουργία των αρθρικών επιφανειών με προστατευτικό σπασμό των μαλακών μορίων και ερεθισμό των νεύρων.
Δεύτερη φάση : ερεθισμός  και στένωση μεσοσπονδυλίου διαστήματος παθολογία του μεσοσπονδυλίου δίσκου(προβολή ή κήλη) πίεση νευρικών ριζών
Τρίτη φάση :περαιτέρω στένωση μεσοσπονδυλίου διαστήματος με ασβεστο-ποιήσεις ,οστεόφυτα ,ανάπτυξη οστικών δοκίδων , εκφυλισμό.
Τέταρτη φάση : Τάση σταθεροποίησης   ή  ακινητοποίησης  των οστών, ατροφία των νεύρων και στένωσης του σπονδυλικού σωλήνα.
Το ίδιο βέβαια  θα συμβεί και στις δευτερογενείς ,τριτογενείς δυσλειτουργίες άλλων τμημάτων της σπονδυλικής στήλης .
Όπως μπορείτε να δείτε, οι αρνητικές επιπτώσεις του εκφυλισμού της σπονδυλικής στήλης δεν θα συμβούν μέσα σε μια νύχτα, αλλά αν δεν διορθωθούν οι αρχικές δυσλειτουργίες, πάνω από 10, 20, 30  χρόνια το νευρικό  σύστημα θα παραμένει δέσμιο ,που σημαίνει ότι ο  έλεγχος, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της λειτουργίας της κάθε κύτταρου, ιστού και οργάνου αναστέλλεται ,ατροφεί , αποδομήται .